ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղումների մեծ քանակությունը մեզ ստիպում է մտածել ջրահեռացման համակարգի ստեղծման մասին, քանի որ այն ազդում է շենքի կայունության վրա: Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք կառուցել նոր ջրահեռացման համակարգ: Հաշվարկների միջոցով մենք կարողացանք իմանալ տեղումների մոտավոր քանակը մեկ ամսվա կտրվածքով: Դպրոցի շրջակայքում կառուցել հորեր որտեղ կգնան տանիքին թափված բոլոր տեղումները և պոմպերի շնորհիվ կարող ենք այդ ջուրը կիրառել մեր ցանկությամբ։ 

Մեր առաջ դրված է երկու խնդիր։ Արաջին հերթին այս եղանակով մենք կարող ենք ապահովել ոռոքման ջրի պաշարները։ Ջրի պաշարները հավաքելով մենք ներդրում ենք ունենում համաշխարհային ջրի պաշարների պահպանման մեջ։ Երկրորդը կերկարացնենք կրթահամալիրի շենքի << կյանքը >>։ Այդ հորերը չեն թողնի ավելնորդ ջուրը իջնի շենքի հիմք << նստեցնելով >> այն։

 

Օրիգինալ նյութը Գագիկ Դավթյանի մոտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s