վարժություն 41-65

41)4)մրջյուն,տրտմաշուք,ուղղընթաց,տարրընթաց

42)4)հովսուն,ատամնաբույժ,ուխտադրույժ,աքիլլեսյան

43)4)պառկել,հոգածություն, վառվռուն, կաթնահուց

44)1)իննում

45)4)չորսում

46)1)երկուսում

47)3)1-ռ,2-ղ,3-բ,4-ր, 5-եվ,6-գ,7-րր,8-է,9-ղղ,10-դ

48)2)1-թ,2-դ,3-ը,4-օ, 5-թ,6-ղ,7-ձ,8-կ,9-մ,10-բ

49)2)1-ը,2-վվ,3-յա,4-մ, 5-գ,6-ն,7-կ,8-ց,9-գ,10-այ

50)3)1-գ,2-գ,3-դ,4-ծ, 5-խ,6-ր,7-ու,8-յու,9-կ,10-տ

51)3)սաղավարթ,խրտվիլակ,գաղտնի,խայտաբղետ,զարտուղի,թատերական

52)1)ոչ մի

53)3)բառ-մասնիկ,բառ-գիրք,գրող-հրապարակախոս,բողոք-դիմում

54)4)Սանկտ Պետերբուրգ,առ այն,թփից թուփ,բուրդ գզել

55)4)ի ծնե, առ աստված,բաց կանաչ,թև առնել

56)3)սսրբություն սրբոց, վերից վար,թև թևի, ի զեն

57)3)հարավկորեական, ջերմամեկուսիչ,թավալգլոր,նախավայրէջքային

58)4)սերնդեսերունդ,քարեդարյան,այրուձի,ցաքուցրիվ

59)4)այլընտրանք, Սևանհէկ,քարընկեց,տասկոպեկանոց

60)4)բուժզննում,ժամկետանց,գողեգող,տասնամյա

61)4)հարավ-արևմուտք,գրող-հրապաղոս,մեն-մենակ,ձյուն-ձմեռ

62)1)կազմ-պատրաստ, երկր-երկիր,հին-հին,մեկ-երկու

63)3)սրբություն-սբրոց, մեկ-երկու, կիլոմետր-ժամ, հինգհազարանոց

64)4)մեկ-երկու, առայժմ,մեն-մենակ,փողնախագահ

65)4)ինչ որ է ,ի սկզանե,ըստ այդմ,սակավ առ սակավ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s