ԽՍՀՄ փլուզում

1990թ-ին սկսվել էր հխսհ-ի ընտրություները որի հմար բացվել էին ընտրատարացքներ նաև լղհ-ում:1990թ մաիսի 20-ին տեղի ունեցան այլ ընտրական որոշում: Ձայները հավասարվեցին երկու մրցակիցների միջև բայց արդյունքում անսցահ հհշկ-ն: 1990թ-ին օգօստօսի 23-ին գերագույ խորհուրդը երկար քննարկումներից հետո ընդունեց”” հրչակագիր հայաստանի ազատության մասի”: այդ փաստաթուղթը կազմված էր երկու մասից: հռչակագիրը վերաբերվում էր արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսւոթյանը, մարդու իրավունքներին և այլ բաներին: Առանձին կետերում նշվում է հայոց երկրի տարացքների և ցեղասպանության մասին: Խսհմ-ի փլոզումից հետո մարտի 17-իտ տեղի ուեցավ հանրաքվե խսհմ պահելու կամ փողելու վերաբերյալ: այդ հանրաքվեն առհամառվեց Լիտվիայի, Լատվիայի, Էստոնիայի, Վրաստանի, հայաստանի և այլ երկրների կողմից: Այդ օրը Գարբաչովը հռչակեց ազատ հանրապետության կազմավորման մասին որից հետո  նա գնաց արձակուրդ: սույն ժամանակը պահպանողակաները ուզեցին կատարել հեղափոխություն որը չստացվեց: Օգոստոսի 19-ին պարզվեց որ Գառբաչովը վատ առողջ է և նա ոչ պատրաստ երկիրը կառավառելու:Խմկկ իշխանությունը սասանվեց: 1991թ դեկտեմբերի 8 ռուսաստանի, բելառուսիայի, և մի քանի այլ երկրների նախգաները հավաքվեցին բելառուսիայում և հայտարարեցին ԽՍհմ-ի փլուզւոմը որին դեմ էր գարբաչովը սակայն նրա խասքը հաշվի չառնվեց:

Հայաստանի անկախություն

1991թ սեպտեմբերի 21 հհ տեղի ունեցավ հանրաքվե հայաստանի անկաղության և Խսհմ կազմից դուրս գալուց: բնակչության ճնշող 2400000 մարդկանց կողմ էր անկախությանը: սեպտեմբերի 23 գերագույն խորհուրդը անկախ համարվեց: դրանից հետո առաջին անգամ հայաստանում տեղի ունեցավ հասայտոնում նախագաոյւթյան ընտրությունը: Ձայների 80 տոկոսի ճնշմամբ նախագահ դառավ Լևոն Տեր Պետրոսյանը իսկ փող հախագահ Գագիկ Հարությունյանը:1978թ ՀԽՍՀ սահմանադրությունը հակասում էր հայաստանի անկախության հրչակագրին: 1990թ դեկտեմբերի առաջին սահմանադրական օրենքով մինչ նոր հաստատումը կանգնեցվան էին բոլոր գործողություները հակասող հռչակագրին:1995 թ հուլիսին 5-ին ազգային ժողովին բնորոթյուններին զուգահեռ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s