հայկական սփյուռքը 1920-ական թականներին


Ցեղասպանությունից հետո փրկված հայերի մի մասը սփրվեց աշխարհով մեկ։1920-ական թականներին սկզբին ամենաշատ հայկական գախթոջախները սիրիայում և լիբանանում էին։ խոշոր գաղթոջախներ ձևավորվեցին ԱՄՆ ԵՎ կանադաիում» զգալի թվով հյաեր կաին Ֆրանսիայում Իսկ որինակ Մւոդանում հաշվվում եր մոտ 100000 հայ։ Թուրքիայում ապրողներից մնացել միայն 200000, որոնք ապրում էին Կոստանդինոպոլիսում։ Շուրջ 600000 հայ հանգրվանել էին կովկասում, վրաստանում։1910 թ սկսեց գործել հայորթաց տունը։ 1921թ մոսկվա և կարսի պայմանագրերով Խորհրդային իշխանությոսւն հրաժարվեց հայկական հարցից։ Դիվանագիտական պայքարը շարնակում էին ազգային պատվիրարկություները Պողոս Նուբրայի; հայկական պատվիրար կություները մասնակցեցին 1921թ լոնդոնի ժողովին.1920 թ թուրքիան և ֆրանսիան համաձայնագիր կնքեց որով կիլիկյան հայաստանը տրվեց թուրքերին։ վերջին անգամ այս հարցը տրվեց լոզանի կոնֆերանսում։

Հայրենադարցում

1921թ դեկտեմբերին միջագետքի բրիտանակնա իշխանություները հայ բրիտանակնա  գաղթականների խումբը  շուրջ 3000 մարդ տեղափոխեց Բաքու։ հայաստան ներգախթեցին սիրիայից, ֆրանսիայից ,թուրքիայից և բազմաթիվ այլ երկրներից։1926թ ներգաղթացների թիվը ավելի քան 42 հազար էր։

հայկական սփյուռքը 1946-96

Խսհմ կառավառությունը ընդունեց ներգախթի որոշում։1946թ հայրենադարցներ առաջին խումբը տրանսիլվանիա նավով հասավ Բաքու;1946 թ լիբաբանանից, սիրիայից ,ռումինիայից հայաստան ժամանեց 51000մարդ;1946-8թ հայրենադարցների թիվը տասներկու  երկրներից եկան 90000 մարդ։ Եկրորդ համաշխարայինից հետո  սկսվեց տեղաշարծումների փուլը միայն 1947-57 թ ամն տեղափողվեցին շուրջ 4500 հայ; Սփյուռքահայության մեծ մասը հույսեր կապեց 1946թ մարտի 16 խորհուրդա-թուրքական մայմանագրի դաթարեցնումը ԽՍՀՄ-ի կողմից։ Նաև նրանք հույսեր էին կապում մակի կոնֆերանսի հետ։ Մասնակիցներ հուշագիրններ տվեցինգրաթյանը և ամերիկական ազգային խորհուրդը։1947 թ տեղի ունեցավ միջազգային կոնգրեսը ապլիլի 30-ից մինչև մայիսի 4-ը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s